קרטון שניצל עוף פרמיום טרי

הכשר לנדא | 8 מגשים בקרטון | המחיר לק"ג

374.40
46.80/kg

374.40
374.40

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא