קרטון שוקיים עוף טרי

הכשר לנדא | 8 מגשים | המחיר לק"ג

351.20
43.90/kg

351.20
351.20

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא