קרטון שוקיים הודו נקבה

הכשר לנדא |לפי ארגז 8 מגש| המחיר לק"ג

223.20
27.90/kg

223.20
223.20

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא