קרטון עוף שלם טרי בתפזורת בינוני

הכשר לנדא | 10 יחי' בקרטון | המחיר לק"ג

403.50
26.90/kg

403.50
403.50

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא