קרטון כרעיים עוף טרי

הכשר לנדא | 8 מגשים | המחיר לק"ג

405.90
36.90/kg

405.90
405.90

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא