קרטון חצי עוף עליון טרי

הכשר לנדא | 8 מגשים | המחיר לק"ג

167.30
23.90/kg

167.30
167.30

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא