קרטון גרון הודו

הכשר לנדא | 8 מגשים בקרטון | המחיר לק"ג

300.80
37.60/kg

300.80
300.80

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא