המבורגר-חלק

המבורגר בשרי Ι הכשר הרב לנדא Ι

22.00
22.00/kg

22.00
22.00

המחיר הסופי יקבע לאחר הכנת ההזמנה ושקילה סופית של המוצר.

הכשר לנדא